Coaching

Coaching är en tankeprovocerade process och en lösningsinriktad process för att du skall nå dina mål. Coaching tar reda på din inre motivation, dina värderingar, dina styrkor, dina resurser och dina visioner för att du skall uppnå målet. Coaching fokuserar på det du vill ha, d.v.s. målet och hur du skall nå dit. Med coaching vågar du gå utanför bekvämlighetszonen, prova på något nytt och förverkliga dig själv.

Coachen är en professionell samtalspartner som med särskild teknik och särskilda metoder stöttar dej att nå konkreta mål. Det är du själv som gör jobbet och jag som coach stöder dej i processen. Coachen ställer frågor som får klienten att reflektera, tänka i nya banor och bryta ner hinder.

Som coach följer jag ICF:s kärnkompetenser

 

executive-coaching-w280