Mentalträning

Mentalträning är friskvård för insidan
Mentalträning är systematisk och långsiktig träning av mentala processer, dvs. tankar, självbilder, attityder och känslor som syftar till att öka stresstålighet, personlig effektivitet och välbefinnande. Med mental träning hjälper jag dig att hitta tekniker, metoder och principer för att du skall nå dit du vill, stärka din självkänsla, bli lugn och harmonisk samt hitta din livsglädje.

Med mental träning vässer du dina prestationer som idrottare, du bygger upp ditt självförtroende och tränar bort misslyckanden och besvikelser, du lär dig fokusera på målet, återskapa lyckade prestationer, får återhämtning och överlag blir du mentalt starkare och tuffare.

 

Med egen träning av tanken ändrar du:

  • Självbilden
  • Målbilder
  • Attityder
  • Känslor
  • Koncentrationhjarnbild